آلبوم مهرنگاران منتشر شد

TASVIR ALBOM.این آلبوم اولین اثر مشترک گروه مهرنگاران است که دارای ۱۲قطعه می باشد.
برگزیده آثارعلی رضابابایی،فاطمه وصال،مهرنازقربانپور،بهاره اکبرزاده،محمود رحیمی عهد در این مجموعه قرارگرفته است.
۱۰اثربخط نستعلیق،شکسته،نسخ و۲ اثرتذهیب که قطعاتی با مضامین قرآنی ،اشعارمولوی، حافظ ، سعدی واخوان ثالث را دربر میگیرد.
چاپ نفیس ، قطع رحلی وتنوع آثار با خطوط ذکر شده اثری متفاوت را دراختیارعلاقمندان قرارداده است.
 علاقمندان جهت تهیه آلبوم با این شماره ها تماس حاصل نمایند: ۰۹۳۰۵۷۰۲۹۰۷_۰۹۱۲۰۲۵۶۷۵۶_۰۹۱۲۳۴۷۵۳۵۶