بهاره اکبرزاده

Picture3متولد۱۳۶۰٫۲٫۱۵در تهران.

تحصیلات کارشناسی مطالعات خانواده.

  • شروع هنر خوشنویسی در سال۱۳۷۷ و هنر تذهیب در۱۳۷۸.
  • فارغ التحصیل از انجمن خوشنویسان سال۱۳۸۱وقبولی در آزمون مورسی انجمن خوشنویسان در۱۳۸۵.
  • تدریس در انجمن خوشنویسان از ۱۳۸۶ و تدریس تذهیب در مرکز کتابت و تعلیم ایران و آموزشگاههای فنی و حرفه ای.
  • شرکت در نمایشگاههای گروهی متعدد.و برگزاری نمایشگاه به همراه هنرجویان در ۱۳۹۳.