محمود رحیمی عهد

Picture3 - Copy

متولد ۱۳۵۵ تهران

 • ۱۳۶۸ آغار فعالیت هنری
 • ۱۳۶۹ ورود به انجمن خوشنویسان ایران
 • ۱۳۷۵ اخذ مدرک ممتاز
 • استادان :جناب اقای خضری –جناب اقای کاشفی-جناب استاد سپهری-جناب استاد مشعشعی وجناب استاد ملک زاده
 • ۱۳۷۴ برگزاری نمایشگاه انفرادی در فرهنگسرای فدک
 • ۱۳۸۳ برگزاری نمایشگاه انفرادی در نگارخانه دریا بیگی شهرک غرب
 • ۱۳۷۵ شرکت در اولین جشنواره خوشنویسی جهان اسلام
 • ۱۳۷۵  کسب مقام های اول و سوم در جشنواره فرهنگسرای بهمن
 • ۱۳۷۶  شرکت در نمایشگاه پیروان مکتب درویش
 • ۱۳۹۱  شرکت در جشنواره قلم
 • ۱۳۸۹  شرکت در اولین دوسالانه خوشنویسی قزوین
 • ۱۳۹۱  شرکت در دومین دو سالانه خوشنویسی قزوین
 • ۱۳۹۲  شرکت در نمایشگاه گروهی بزرگداشت حافظ در موزه میر عماد کاخ سعد آباد
 • ۱۳۹۳  شرکت در سومین دوسالانه خوشنویسی قزوین
 • ۱۳۹۴  شرکت در نمایشگاه گروهی جمع مشتاقان در کاشان
 • ۱۳۹۴  شرکت در نمایشگاه گروهی جمع مشتاقان در تهران