شروع به کار کرد

مهرنگاران نیک اندیش، یک مرکز آموزشی و مبتنی بر کمک در حوزه کاریابی

ایران _ رفسنجان

درباره ما

همگی برای گسترش مهربانی مسئولیم و خوشحال

مرکز کارآفرینی و مهارت افزایی مهرنگاران نیک اندیش رفسنجان با همکاری دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان به جمعآوری حمایتهای مالی خیرین برای پیشبرد پروژههای مسئولیت اجتماعی و توانمندسازی و آموزش میپردازد و امکان تحقق آن‌ها را فراهم میکند.

این مرکز با احداث مجموعه آموزشی و مهارت یابی خود در محیط دانشگاه در صدد ارتقاء سطح آموزش همه افراد مستعد از جمله دانشجویان مهارتجو برای ورود به بازار کار می باشد. همچنین این مرکز در صدد است تا با مهارت آموزی به افراد نیازمند به کار، ورود آسان آنها را به دنیای تولید، صنعت و خوداشتغالی بهبود بخشد.

اهداف مشخص

با همت شما نیکوکاران عزیز و با همراهی جهادگران می خواهیم به دانشجویان مهارتجو و همچنین افراد نیازمند به کار کمک کنم و بورسیه آموزش مهارتهای مورد نیاز برای تعداد زیادی از آنها را فراهم کنیم. این آموزش ها در مرکز کارآفرینی و مهارت افزایی مهرنگاران نیک اندیش واقع در دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان انجام خواهد گرفت.

ما به مهارت جو ها آموزش می دهیم
تا کار و درآمد مستقل داشته باشند

ما از سراسر دنیا به کمک شما نیاز داریم

volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer volunteer