کمک به خیریه

کمک به خیریه

یاری گران

در تلاش هستیم تا امکان پرداخت اینترنتی کمک های مالی شما را فراهم کنیم. تا زمان آماده سازی درگاه های آنلاین پرداخت می توانید وجه مورد نظر خود را به شماره شبا یا شماره کارت زیر واریز فرمایید.

شماره شبا: IR55 0730 0000 4302 1112 1128 49

شماره کارت: 5058011223229656

مهرنگاران نیک اندیش