مرکز کارآفرینی و مهارت افزایی مهرنگاران نیک اندیش

یک سازمان خصوصی است که با همکاری دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان در تلاش است تا مهارتجوهایی متناسب با نیاز مراکز تولیدی و خدماتی شهر رفسنجان برای ورود به بازار کار پرورش دهد.​

ماموریت ما

پرورش نیروی کار مستقل یا به منظور اشتغال در شرکت ها، کارخانجات و مراکز تولیدی و صنعتی بومی

چشم انداز ما

برطرف کردن نیاز به نیروی کار شهرستان با نیروهای آموزش دیده و ماهر بومی

ارزش های ما